×

Σχεδιασμός λογότυπου για τo Goenius Blog

Goenius Logo

Σχεδιασμός λογότυπου για το νέο Blog Goenius. Η ονομασία κατά τον Σπύρο Γεωργιάδη που είναι εμπνευστής του blog προκύπτει από τα ” [Genius + Wine (Oenos) = Goenius – μτφ. ο Οινο-ιδιοφυής – ˈjēnyəs].

© 2024 Nicholas Faraklas. All rights reserved.