×

Σχεδιασμός σήματος για τα 80 χρόνια Cellier

Με αφορμή τα 80 χρόνια (1938-2018) σχεδιάσαμε ένα σήμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί με ευκολία σε πολλαπλές εφαρμογές όπως καταλόγους, κάρτες, social media, banners, χαρτιά περιτυλίγματος, σακούλες και με διάφορες τεχνικές κατά τη διάρκεια του 2018. To σήμα σχεδιάστηκε στα ελληνικά και στα αγγλικά. Εδώ βλέπετε το σήμα στον Χριστουγεννιάτικο κατάλογο με επεξεργασία χρυσοτυπίας. Περισσότερα δημιουργικά για τα Cellier μπορείτε να δείτε εδώ.

 

 

© 2024 Nicholas Faraklas. All rights reserved.