×

Σχεδιασμός site και λογότυπου για το sismabonus-speri

Σχεδιασμός site και λογότυπου για το sismabonus-speri. Η sismabonus-speri είναι μια  ιταλική εταιρία που ασχολείται με σεισμικές πιστοποιήσεις και αναβαθμίσεις κτηριών. Το site αναπτύχθηκε με theme wordpress στα ιταλικά. To development ανέλαβε η  codemonkeys.studio.

© 2024 Nicholas Faraklas. All rights reserved.