×

ΦΩΤΟΣΤΕΦΑΝΟ

Σχεδιασμός ετικέτας για μια μικρή σπιτική σοδειά. Το όνομα προκύπτει από το όνομα των παραγωγών Φωτεινή και Στέφανος.